Beregn din pris og send en forespørgsel

Når du sender en forespørgsel via film24.dk får du udregnet din pris eksklusiv moms og transportudgift.

Transportudgiften er 3,52 kr per kilometer frem og tilbage, (korteste rute på Google Maps) fra nærmeste videograf til optagelseslokationen. Skal kunden have lavet flere opgaver samme dag og på samme lokation, betales transportudgiften kun én gang. 

Faktura sendes via mail til kunden efter denne har godkendt videoen. Betalingsfristen er 8 dage for erhvervskunder efter opgaven er godkendt af kunden.

Læs mere her.


Handelsbetingelser

Man skal se videoproduktion, som et færdigt produkt med de betingelser vi sammen har indgået før vi udfører opgaven.

Rettigheder ejes af videografen samt Film24. Kunden har brugsret. Frikøb af råmateriale er tilkøb.

Priser

Alle priser på siden er eksklusive moms og transport udgifter.

Transport udgiften er antal kilometer frem og tilbage, (korteste rute på Google Maps) fra nærmeste videograf til optagelseslokationen, ganget med 3,52 kr. Skal kunden have lavet flere opgaver samme dag og samme lokation betales transportudgiften kun én gang.

Betalingsbetingelser

Netto 8 dage for erhvervskunder.

Ved priser over kr. 5.000,- og længerevarende produktioner betales 50% af opgavens pris før job opstart. Er der tale om videoproduktion, hvor der er længere tid end 2-3 uge mellem optagelser og redigering/klipning af produkt, betales der for optagedage efter endte optagelser, og for redigering/klipning, når opgaven er færdig og leveret.

Brugsrettigheder på videoproduktion

Når man køber en videoproduktion, så køber man en færdig video eller kortfilm. Der må derfor ikke klippes eller redigeres yderligere i materialet uden samtykke, ej heller benytte udvalgte klip i andet materiale eks hos trediepart.

Udlevering af råmateriale

Når man køber et produkt, så køber man den færdige film, ikke råmaterialet. Vi opbevarer som udgangspunkt råmaterialet, hvis kunden ønsker flere videoer klippet senere. Det er muligt at købe råmaterialet, men i de fleste tilfælde anbefales det ikke, da:

1) Der skal en fagperson til at navigere i filformater, farveprofiler, framerates, opløsning m.m. 

2) Der ligger et større sorteringarbejde ved at overdrage filer.

3) Det er oftest større mængder data, som kræver tid og båndbrede at sende, eller leverer på en ekstern harddisk.

Persondatapolitik  (GDPR)

Persondatapolitik i forhold til kunder og samarbejdspartnere hos Film24.

Gældende for Film24, Luthersvej 59, 7000 Fredericia. Film24 indsamler og behandler personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere. Dette er udelukkende oplysninger, som er blevet oplyst af kunden selv. Der indsamles ikke unødvendigt data.

Indsamlede oplysninger

Der indsamles eks. navn, firmanavn, CVR-nr., EAN-nr., adresse, telefonnummer, mailadresse og bankkontonummer m.m. Generelle faktura informationer trækks via Dinero og CVR-registeret.

Databehandling

Persondata bruges udelukkende som kontaktinfo og til fakturering og aftaler/kontrakter. Film24 handler primært med erhverskunder.

Oplysningerns tilgængelighed

Oplysningerne er kun tilgengælglige for Film24. 

Datasikkerhed

Film24 har indsamlede persondata (email og telefonnumre) i Apple’s Mail-program og Contacts, og alle enheder til brug i virksomheden er beskyttet med password. Yderligere data til fakturering er kun registreret i Dinero samt CRM systemet Deskma. Sker der er brud på sikkerheden, vil Datatilsynet blive underrettet (anmeldelse) indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

Samtykke

Afsendelse af emails til Film24 indeholdende persondata betragtes, som samtykke og disse data beholdes, så længe det er relevant for samarbejdet. Kunder og samarbejdspartnere kan til enhvertid tilbagekalde samtykke.

Adgang til egne personoplysninger

Dem som har oplysninger registreret hos Film24 kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dem.

Rette og/eller slette sine personoplysninger

Dem som har oplysninger registreret hos Film24 kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data. Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet hos Film24. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata.

Materiale i form af billeder, video og lyd

Film24 producerer video og som en naturlig del opbevares optagelser med personer. Der arbejdes med optagelserne så længe projektet er igang, herefter arkiveres optagelserne på harddiske eller slettes. Dette sker så længe det er relevant for Film24’s formål og virke. De medvirkende personer har på den ene eller den anden måde givet samtykke til, at være med på billederne/optagelserne. Du har mulighed for at få slettet eller censureret optagelser, hvorpå du medvirker, med mindre der er indgået en aftale med dig, som siger noget andet. Du har under nogen omstændigheder også mulighed for at tilbagekalde dit samtykke. Samtykke med eks. statister kan ske skriftligt og mundligt, og det er kunden selv, som står for samtykke med involverede personer.